MİSYONUMUZ

Türk Halk Kültürünün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla toplumun tüm kesimlerinde çalışmalar yapmak.