TARİHÇE

♦Derneğimiz 2006 yılında Antalya'da kurulmuş olup, başka şubesi yoktur.

♦Çalışmalara yerel olarak başlamış, daha sonra çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kurum ve STK larla bağ kurmuş, proje ve kültürel ortaklıklarda bulunmuştur.

♦Şu anda Türk Halk Müziği (Bağlama) ve Türk Halk Oyunları alanında çalışmalar yapmakta, Yerel, Ulusal, Ulus ötesi kültürel projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.