TARİHÇE

♦Derneğimiz 2006 yılında Antalya'da kurulmuş olup, başka şubesi yoktur.

♦Çalışmalara yerel olarak başlamış, daha sonra çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kurum ve STK larla bağ kurmuş, proje ve kültürel ortaklıklarda bulunmuştur.

♦Şu anda Türk Halk Müziği (Bağlama) ve Türk Halk Oyunları alanında çalışmalar yapmakta, Yerel, Ulusal, Ulus ötesi projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

♦Derneğimiz AB Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca akredite edilmiş olup, Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili projeler yapmakta, yurt dışından 18-30 yaş arası genler Antalya'ya gelmekte ve Türkiye'den de 18-30 yaş arası gençler AGH hizmeti yapmak üzere AB ülkelerine gönderilmektedir.