VİZYONUMUZ

♦Türk Halk kültürünü tanımak, tanıtmak ve yaşatmak.